Giải bơi lội - Hội khỏe phù đổng thành công tốt đẹp

Thứ năm - 21/06/2018 10:53

Sáng Chủ nhật, ngày 15/11/2015, tiếp nối các nội dung thi của Hội khỏe Phù Đổng, trường THCS Cát Linh đã có gần 100 vận động viên tham gia bơi đến từ 28 Chi đội ở các nội dung:

-   Bơi tự do

-   Bơi ếch

-   Bơi ngửa

Trong 3 nội dung thi này, khán giả đã được chứng kiến những màn biểu diễn đẹp mắt của các thí sinh. Và kết quả của môn Bơi lội như sau

DANH SÁCH HỌC SINH THI ĐẤU GIẢI BƠI LỘI HKPĐ
TRƯỜNG THCS CÁT LINH NĂM HỌC 2015 - 2016
Thời gian: 7h30 sáng Chủ nhật ngày 15/11/2015
CỰ LY 100M, LỚP 8 - 9
I. Cự ly 100m Tự do (Sải), Nam, lớp 8 - 9
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Tạ Quốc Bảo 8a1 Bỏ cuộc  
2 Nguyễn Thế Hải Ngọc 8a5 1.48.12 Nhất
3 Hồ Đức Tài 8a2 1.49.24 Nhì
1 Lê Thùy Dương 7a1 2.51.00 Nhất nữ
CỰ LY 25M, LỚP 6 - 7
I. Cự ly 25m Tự do (Sải) Nữ lớp 6 - 7
         
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Hoàng Tuệ Minh 6a6 Muộn nhất KK
2 Ngô Mỹ Tâm 6a3 0.26.81 Nhì
2 Nguyễn Quỳnh Anh 6a2 0.28.39 Ba
4 Ngô Thanh Giang 7a8 0.30.78 Ba
5 Đoàn Hạ Vy 6a6 0.20.41 Nhất
II. Cự ly 25m Tự do (Sải) Nam lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Anh Đức 6a6 0.40.00 KK
2 Trần Minh Đức 6a2 0.26.15 Ba
3 Vũ Bách Đạt 6a3 0.27.15 Ba
4 Phan Sơn Tùng 6a4 0.25.91 Nhì
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Đoàn Việt Anh 6a6 0.26.40 KK
2 Đào Thành Đạt 6a4 0.34.32 Ba
3 Nguyễn Danh Toàn 6a2 0.32.32 Ba
4 Nguyễn Minh Hiếu 6a3 0.40.40 Nhì
Đợt 3
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Duy Hoan 6a4 0.25.84 Nhì
2 Hoàng Gia Đức 6a6 0.27.66 Ba
3 Tạ Duy Ngọc Bảo 6a3 0.40.71 KK
4 Nguyễn Công Minh 6a1 0.26.75 Ba
Đợt 4
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Tú 6a1 Ko có thành tích  
2 Hà Minh Quân 6a6 0.25.22 Nhì
3 Nguyễn Minh Quang 6a6 0.35.29 KK
4 Phan Duy Anh 6a8 0.26.34 Ba
Đợt 5
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Khánh 6a6 0.26.47 Ba
2 Trần Minh Đức 7a2 0.25.18 Nhì
3 Đỗ Quốc Đạt 7a4 0.27.61 Ba
4 Nguyễn Thái Sơn 7a5 0.33.81 KK
Đợt 6
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Bùi Viên Minh Tâm 7a6 0.28.55 KK
2 Lê Đức Việt 7a2 0.22.70 Nhất
3 Hoàn Tất Thành 7a4 0.25.33 Nhì
4 Hoàng Nam 7a4 0.27.03 Ba
III. Cự ly 25m Ngửa, Nam lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Tú 6a1 Ko có thành tích  
2 Tạ Duy Ngọc Bảo 6a3 Vắng  
3 Phan Sơn Tùng 6a4 0.25.08 Nhất
4 Nguyễn Anh Đức 6a6 0.32.00 Ba
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Đoàn Việt Anh 6a6 0.33.57 KK
2 Nguyễn Công Minh 6a1 0.26.87 Nhì
3 Nguyễn Duy Hoan 6a4 0.31.86 Ba
4 Đào Thành Đạt 6a4 0.55.59 KK
IV. Cự ly 25m Ngửa, Nữ lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Ngô Mỹ Tâm 6a3 0.28.25 Ba
2 Nguyễn Ngọc Hoàng Vi 6a4 0.31.00 KK
3 Đỗ Thu Hà 6a6 0.39.73 KK
4 Đoàn Hạ Vy 6a6 0.22.22 Nhất
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Yến Nhi 7a7 0.30.40 Ba
2 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 7a8 0.25.41 Nhì
3 Trần Minh Anh 7a3 0.31.85 KK
4        
V. Cự ly 25m Ếch, Nam lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Long Vũ 6a2 0.49.79 KK
2 Lê Khánh Duy 6a5 0.37.19 Ba
3 Nguyễn Minh Chiến 6a8 0.32.14 Nhì
4 Đặng Nhật Anh 6a6 0.41.19 KK
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Phạm Huy Lâm 6a2 Bỏ cuộc  
2 Nguyễn Quang Anh 6a5 0.59.22 KK
3 Nguyễn Tuấn Khải 6a7 0.35.19 Ba
4        
Đợt 3
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đặng Thanh Phong 6a5 0.36.35 Ba
2 Nguyễn Trịnh Hoàng Hiệp 6a6 0.31.03 Nhất
3 Nguyễn Đỗ Duy Bảo 6a8 0.43.45 KK
4        
Đợt 4
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Hoàng Tất Thành 7a4 Bỏ cuộc  
2 Đàm Linh 7a4 0.34.13 Ba
3 Nguyễn Thái Sơn 7a5 0.33.10 Nhì
4        
VI. Cự ly 25m Ếch, Nữ lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy 6a4 0.29.87 Nhì
2 Trần Thị Bích Ngọc 7a2 0.43.50 KK
3 Nguyễn Thu Hà 7a2 0.31.32 Ba
4 Trần Ngọc Hà My 7a2 0.30.88 Nhì
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Hoàng Thị Lê Như 7a2 0.29.60 Nhất
2 Tô Hoàng Phúc An 6a6 0.35.22 KK
3 Lê Thùy Linh 7a8 0.41.53 KK
4 Trần Mai Phương 7a2 0.33.16 Ba
CỰ LY 25M, LỚP 8 - 9
I. Cự ly 25m Tự do (Sải), Nam, lớp 8 - 9
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Vũ Huy Thành 8a3 Bỏ cuộc  
2 Phan Trọng Minh 8a4 0.29.81 KK
3 Nguyễn Tiến Anh 8a4 0.25.48 Ba
4        
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Trung Kiên 8a3 Bỏ cuộc  
2 Nguyễn Tất Thành Trung 8a4 0.27.78 KK
3 Lê Gia Chung 9a1 0.18.19 Nhất
4        
Đợt 3
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đỗ Duy Anh 9a1 0.24.85 Ba
2 Mai Nguyễn Vinh Khánh 9a6 0.19.59 Nhì
3 Doãn Anh Nam 9a1 0.19.20 Nhì
4        
         
II. Cự ly 25m Tự do (Sải), Nữ, lớp 8 - 9
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Huyền 8a4 0.32.84 Ba 
2 Vương Tuệ Chi 8a5 0.26.37 Nhì
3 Trịnh Thảo Anh 9a3 0.19.28 Nhất
4 Nguyễn Phương Nhi 9a6 Ko thi đấu  
         
III. Cự ly 25m Ngửa, Nữ, lớp 8 - 9
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Phùng Kim Thu 9a1 0.25.20 Nhì
2 Nguyễn Phương Nhi 9a6 Vắng  
3 Trần Mai An 9a6 0.23.35 Nhất
4        
         
IV. Cự ly 25m Ngửa, Nam, lớp 8 - 9
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Vũ Huy Thành 8a3 Bỏ cuộc  
2 Nguyễn Viết Kiên 8a3 0.33.59 Nhì
3 Nguyễn Thế Hải Ngọc 8a5 0.23.19 Nhất
4        
V. Cự ly 25m Ếch, Nam, lớp 8 - 9
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Bùi Đức Phúc 8a1 0.42.75 KK
2 Nguyễn Minh Đức 8a4 0.30.69 Ba
3 Lê Mạnh Thương 8a4 0.23.21 Nhất
4        
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đặng Đức Thắng 9a2 0.25.79 Nhì
2 Nguyễn Anh Đức 9a2 0.31.59 Ba
3 Nguyễn Mạnh Trung 9a6 Bỏ cuộc  
4        
VI. Cự ly 25m Ếch, Nữ, lớp 8 - 9
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Huyền 8a4 0.38.44 KK
2 Vương Tuệ Chi 8a5 0.33.25 Nhì
3 Đinh Diệp Anh 8a6 0.33.38 Ba
4 Hoàng Tú Uyên 9a1 0.30.13 Nhất
CỰ LY 50M, LỚP 6 - 7
I. Cự ly 50m Tự do (Sải), Nam, lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Công Anh 6a1 1.00.91 Nhì
2 Nguyễn Tiến Anh Đức 6a2 Bỏ cuộc  
3 Lê Khánh Duy 6a5 1.16.39 Ba
4 Phan Duy Anh 6a8 0.57.43 Nhất
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Quang Anh 6a5 Bỏ cuộc  
2 Trần Minh Đức 6a2 1.25.57 Ba
3 Hoàng Gia Đức 6a6 1.06.56 Ba
4        
Đợt 3
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đặng Thanh Phong 6a5 1.25.82 KK
2 Lê Đức Việt 7a2 0.59.44 Nhì
3 Cao Tuấn Khánh 6a2 Bỏ cuộc  
4        
         
II. Cự ly 50m Tự do (Sải), Nữ, lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Quỳnh Anh 6a2 Bỏ cuộc  
2 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 7a8 0.53.09 Nhất
3 Lê Thùy Dương 7a1 0.58.00 Nhì
4 Trần Minh Anh 7a3 1.04.96 Ba
         
III. Cự ly 50m Ngửa, Nam, lớp 6 - 7
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Công Anh 6a1 Bỏ cuộc  
2 Trần Tuấn Kiệt 6a7 1.29.97 KK
3 Hà Minh Quân 6a6 1.11.23 Nhì
4 Trần Minh Đức 7a2 1.18.37 Ba
5 Lê Gia Phong 7a3 1.09.40 Nhất
         
IV. Cự ly 50m Ếch, Nữ, lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Yến Nhi 7a7 1.25.06 KK
2 Hoàng Thị Lê Như 7a2 1.02.97 Nhất
3 Trần Mai Phương 7a2 1.47.70 KK
4 Tô Hoàng Phúc An 6a6 1.21.31 Ba
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Ngô Thanh Giang 7a8 1.12.78 Ba
2 Trần Thị Bích Ngọc 7a2 1.49.18 KK
3 Hoàng Tú Uyên 9a1 1.10.48 Nhì
4 Nguyễn Hà Minh Ngọc 6a3 Ko có thành tích  
Đợt 3
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Lê Thùy Linh 7a8 Bỏ cuộc  
2 Nguyễn Thu Hà 7a2 1.16.09 Ba
3 Trần Ngọc Hà My 7a2 1.10.46 Nhì
4        
V. Cự ly 50m Ếch, Nam, lớp 6 - 7
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Nguyễn Công Minh 6a1 Bỏ cuộc  
2 Trần Tuấn Kiệt 6a7 1.12.03 Nhì
3 Nguyễn Minh Chiến 6a8 1.15.71 Ba
4 Đặng Nhật Anh 6a6 1.23.91 KK
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Tô Hoàng Phúc An 6a6 1.25.37 KK
2 Nguyễn Trịnh Hoàng Hiệp 6a6 1.13.06 Ba
3 Lê Gia Phong 7a3 1.04.28 Nhất
4 Đàm Linh 7a4 Ko có thành tích  
         
CỰ LY 50M, LỚP 8 - 9
I. Cự ly 50m Tự do (Sải), Nam, lớp 8 - 9
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Tạ Quốc Bảo 8a1 Bỏ cuộc  
2 Hồ Đức Tài 8a2 0.44.53 Nhì
3 Nguyễn Viết Kiên 8a3 0.59.82 KK
4 Nguyễn Minh Đức 8a4 0.48.31 Ba
Đợt 2
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đoàn Hữu Đức 8a2 0.36.40 Nhất
2 Trần Minh Hiếu 8a5 0.59.35 KK
3 Lê Gia Chung 9a1 0.40.36 Nhì
4 Mai Nguyễn Vinh Khánh 9a6 0.48.57 Ba
         
II. Cự ly 50m Ếch, Nam, lớp 8 - 9
Đợt 1
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đoàn Hữu Đức 8a2 0.50.03 Nhất
2 Nguyễn Tất Thành Trung 8a4 1.09.47 KK
3 Trần Minh Hiếu 8a5 1.07.77 Ba
4        
Đợt 2
         
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Đặng Đức Thắng 9a2 0.56.00 Nhì
2 Nguyễn Anh Đức 9a2 1.13.69 KK
3 Lê Mạnh Thương 8a4 0.57.16 Ba
4        
         
III. Cự ly 50m Ngửa, Nữ, lớp 8 - 9
         
Đường bơi VĐV thi đấu Lớp Thành tích Ghi chú
1 Trần Mai An 9a6 1.01.63 Ba
2 Phùng Kim Thu 9a1 0.56.24 Nhì
3 Trịnh Thảo Anh 9a3 0.53.70 Nhất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay11,955
  • Tháng hiện tại283,259
  • Tổng lượt truy cập8,075,394
Tuyển sinh vào lớp 6
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây