THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025

Thứ bảy - 01/06/2024 12:22
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025
 📢📢📢𝙏𝙍ƯỜ𝙉𝙂 𝙏𝙃𝘾𝙎 𝘾Á𝙏 𝙇𝙄𝙉𝙃, ĐỐ𝙉𝙂 Đ𝘼, 𝙃À 𝙉Ộ𝙄
📣📣𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐋Ớ𝐏 𝟔📣📣
💐💐💐ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟺 - 𝟸𝟶𝟸𝟻💐💐💐
1) Đị𝐚 𝐛à𝐧 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡:
- 𝙥𝒉𝙪̛𝒐̛̀𝙣𝒈 𝑪𝙖́𝒕 𝑳𝙞𝒏𝙝;
- 𝒑𝙝𝒖̛𝙤̛̀𝒏𝙜 𝙌𝒖𝙤̂́𝒄 𝑻𝙪̛̉ 𝙂𝒊𝙖́𝒎;
- 𝟎𝟓 𝙩𝒐̂̉ 𝒄𝙪̉𝒂 𝒑𝙝𝒖̛𝙤̛̀𝒏𝙜 Ô 𝐂𝐡ợ 𝐃ừ𝐚: 𝒕𝙤̂̉ 𝟬𝟭, 𝟭𝟲, 𝟭𝟳, 𝟭𝟴, 𝟭𝟵.
2) 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘃𝗮̀ đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴:
2.1. 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉: xét tuyển; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến.
2.2. Đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉: 𝗛𝗦 đ𝗮̃ 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗵𝗼̣𝗰.
2.3. Đ𝙤̣̂ 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙩𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙨𝙞𝙣𝙝: 𝟭𝟭 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 (𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟯).
2.4. 𝗛𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛ 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵:
- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu nhà trường phát tại bàn tuyển sinh trực tiếp) hoặc in phiếu trên hệ thống (đối với HS dùng hình thức tuyển sinh trực tuyến).
- Bản chính học bạ cấp Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học, hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích (cơ quan có thẩm quyền cấp - nếu có).
3) 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵:
3.1. Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧: 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟕 - 𝟎𝟗/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟎𝟐 𝐜𝐚́𝐜𝐡:
- Đăng ký trực tuyến: trang 𝐭𝐬𝐝𝐚𝐮𝐜𝐚𝐩.𝐡𝐚𝐧𝐨𝐢.𝐠𝐨𝐯.𝐯𝐧 , sau đó in Phiếu đăng ký xét tuyển.
- Mang hồ sơ đến trường để được giáo viên nhà trường hỗ trợ đăng kí trực tuyến Sáng: 7h30’-11h30’;
Chiều: 14h00’-17h00’.
3.2. 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽: 𝗻𝗼̣̂𝗽 𝗵𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛ 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟯 - 𝟭𝟴/𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟰.
Sáng: 7h30’-11h30’;
Chiều: 14h00’-17h00’
=> chia theo khu vực phường:
13/7: phường Cát Linh;
14/7: phường Quốc Tử Giám và Ô Chợ Dừa;
15 => 18/7/2024: các trường hợp còn lại.
3.3. Tuyển sinh bổ sung (khi còn chỉ tiêu): 21 - 22/7/2024.
4) Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐂𝐚́𝐭 𝐋𝐢𝐧𝐡 - 𝟑𝟏 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐂𝐚́𝐭 𝐋𝐢𝐧𝐡, Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢.
5) 𝗖𝗵𝘂́ 𝘆́: trường tuyển 07 lớp với 315 HS !
6) 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡:
- Từ 01/6/2024: công khai công tác tuyển sinh tại bảng tin của nhà trường, tại UBND phường, trên 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐋𝐢𝐧𝐡 và trên website 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐭𝐡𝐜𝐬𝐜𝐚𝐭𝐥𝐢𝐧𝐡.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧.
- Có bài tuyên truyền dán trên bảng tin các phường và tại các tổ dân phố của 03 phường.
- Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐲 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: 𝟎𝟐𝟒𝟑.𝟖𝟒𝟑.𝟒𝟒𝟕𝟑 (𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡), 𝟎𝟗𝟏𝟕.𝟑𝟎𝟓𝟎.𝟖𝟔 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐭𝐭𝐡𝐜𝐬𝐜𝐚𝐭𝐥𝐢𝐧𝐡@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦.
🍀🍀🍀Trường THCS Cát Linh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các bậc PHHS đã gửi gắm con, em trong thời gian qua và trong những năm học tiếp theo! 🍀🍀🍀
anh ts
 

Tác giả bài viết: THCS Cát Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay4,077
  • Tháng hiện tại167,100
  • Tổng lượt truy cập7,713,341
Tuyển sinh vào lớp 6
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây